BALE VALLE Bale-valle Iatliano Hrvatski
  


OPĆINA BALE
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA PROVEDBU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA
MJESNIH ODBORA

KLASA: 014-01/14-10/06
URBROJ:
2171/02-14-1

Bale, 14.07.2014.

  Temeljem članka 86. Zakona o lokalnim izborima i članka 41. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale, Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale, utvrđuje i objavljuje slijedeće

 

REZULTATE GLASOVANJA

 1. Biračko mjesto broj 1 u Golašu- Društveni dom

 GOLAŠ:

Ukupan broj birača upisan u popis birača za područje mjesnog odbora Golaš: 89
Na izborima je sudjelovala samo kandidacijska lista grupe birača nositelj: Marija Orbanić
koja je osvojila  30 glasova.
Ukupno nevažećih glasačkih listića: 2

Kandidacijska lista grupe birača nositeljice Marije Orbanić osvojila je svih 5 članova Vijeća mjesnog odbora Golaš.

Članovi vijeća Mjesnog odbora Golaš jesu:  

1. MARIJA ORBANIĆ, Golaš 21, Golaš
2. TONI BILIĆ, Golaš 19B, Golaš
3. ALEKSANDAR MATIKA, Golaš 10, Golaš
4. SEJDO ŠABIĆ, Golaš 19, Golaš
5. DAMIR MODRUŠAN, Golaš 9, Golaš 

1. Biračko mjesto broj 2. u Krmedu - Društveni dom

KRMED:

Ukupan broj birača upisan u popis birača za područje mjesnog odbora Krmed: 62
Na izborima je sudjelovala samo kandidacijska lista Istarskog demokratskog sabora (IDS-DDI) koja je osvojila 26 glasova.
Ukupno nevažećih glasačkih listića: 8

Kandidacijska lista Istarskog demokratskog sabora (IDS), nositelja Gorana Šetića osvojila je svih 5 članova Vijeća mjesnog odbora Krmed.

Članovi vijeća Mjesnog odbora Krmed jesu:  

  1. GORAN ŠETIĆ, Krmed 13, Krmed
  2. ALEN DRAGAN,  Krmed 16, Krmed
  3. STEVAN DRAGAN, Krmed 16, Krmed
  4. ALEN DRANDIĆ, Krmed 52, Krmed
  5. ZLATKO ŠETIĆ, Krmed 13, Krmed

 OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

Predsjednik:
Irina Gobbato, spec.admin.publ., v.r.

 

    
 
Designed by: Eni, Ennio, Sandro