nfl jerseys cheap wholesale soccer jerseys cheap nfl jerseys cheap authentic nhl jerseys wholesale cheap nhl hockey jerseys from china mbt shoes on sale mbt shoes australia
Općina Bale-Valle
BALE VALLE Bale-valle Iatliano Hrvatski
  


4. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/14-01/
Urbroj: 2171-02-14-1
Bale, 27.06.2014.g.  

                Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

    SAZIVAM

4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

            Sjednica će se održati dana 03.srpnja 2014. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, s početkom u 20,00 sati.

 Predlažem

DNEVNI RED

 

1.      Prihvaćanje zapisnika sa 03/2014. sjednice Općinskog vijeća

  1. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za kupnju nekretnine
  2. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina

4.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskoj čestici u vlasništvu Općine Bale

  1. Informacija o sufinanciranju nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2014/2015
  2. Donošenje Zaključka o zauzimanju stava o izgradnji golf igrališta na području Općine Bale

7.      Vijećnička pitanja

 

 Predsjednik:
 Vedran Šetić

    
 
Designed by: Eni, Ennio, Sandro