BALE VALLE Bale-valle Iatliano Hrvatski
  


JAVNI OGLAS

Općina Bale objavila je:

JAVNI OGLAS za utvrđivanja Liste prvenstva za davanje u najam stanova koji su u vlasništvu Općine Bale ili kojima gospodari Općina Bale.
Tekst javnog oglasa istaknut je na oglasnoj ploči i web stranici Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, a obavijest u Glasu Istre dana 11.02. 2014.godine.
Zahtjevi se mogu dostaviti zaključno do 03.03.2014.godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale ili na tel. 052/824-303.
 
Irina Gobbato
 
v.d.Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Dokumentacija za preuzimanje u PDF formatu:

Javni oglas za najam stanova

Zahtjev za davanje stanova u najam

    
 
Designed by: Eni, Ennio, Sandro