Koncesije

Komunalno redarstvo

Sukladno odredbi čl. 36. St. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općine Bale, Trg T.Bembo 1, ili na mail stručnog suradnika za poslove komunalne i poslove samouprave-komunalnog redara dragan.lordanic@bale-valle.hr

Obrazac za prijavu preuzmite OVDJE
Evidencija lokacija divljih odlagališta
Obrazac prijave divljeg odlagališta

Dimnjačarska služba

Ovlašteni dimnjačar-koncesionar kontrolira, čisti i održava sve dimovodne objekte na području općine Bale sukladno dodijeljenoj koncesiji.

Dimnjačarski poslovi obuhvaćaju:
- obavljanje redovnih i izvanrednih kontrola dimnjaka i uređaja za loženje,
- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,
- spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje,
- poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Cjenik dimnjačarskih usluga možete preuzeti ovdje.

Dimnjačarske poslove na području općine Bale obavlja isključivo ovlašteni dimnjačar – koncesionar:
Dimnjačar DOKA j.d.o.o.
T:  0912451115
T:  051245115