Aktualni natječaji

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017/2018

Natječaj možete preuzeti OVDJE
Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE
Izjavu možete preuzeti OVDJE

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale (11.10.2017.)

Javni natječaj za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2016/2017

Javni natječaj osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti

NATJEČAJ za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Bale

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Općine Bale

FORMULAR (u doc formatu) »

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Bale-Valle za 2016.godinu

Općina Bale poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom pozivu da se prijave na financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog poziva.

Cjeloviti tekst Javnog poziva sa ostalom dokumentacijom možete preuzet OVDJE.

Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Bale za 2016. g.

Općina Bale, objavljuje Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Bale za 2016. godinu.

Rok  za  podnošenje  prijava,  neovisno  kojim  putem  se  one  dostavljaju  (poštom  ili osobno) u pisarnicu Općine Bale , ističe u petak 29.siječnja 2016. godine u 13:00 sati.

Cjeloviti tekst Javnog poziva sa ostalom dokumentacijom možete preuzet OVDJE.

Javni natječaj osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Bale

NATJEČAJ za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Bale

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Odluka o poništenju oglasa

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način testiranja kandidata i područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad - administrativni referent

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ( testiranje ) i upute kandidatima za prijam u službu

Obavijesti i upute uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce

Javni natječaj osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Drugi Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Bale

Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu općine Bale

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale