Novosti

Balama odobrena financijska sredstva Ministarstva kulture

Općina Bale Valle

Općina Bale je dobila 50.000,00 kn od Ministarstva kulture iz Programa kulturnog razvitka za 2017.godinu za program zaštite kulturnog dobra: Bale, zapadna kula sa satom i to za izradu projektne dokumentacije i sanaciju.

Građevina je smještena u starogradskoj jezgri a izgrađena je u 14.stoljeću. Satni mehanizam već dugi niz godina nije u funkciji te će se navedena sredstva iskoristiti za financiranje projektne dokumentacije i za restauraciju. Općina Bale je kandidirala projekt i na natječaj Regije Veneto a sve kako bi Bale ponovno imali sat koji će pokazivati točno vrijeme.