Novosti

Indeks razvijenosti gradova i općina: Bale u najvišoj petoj skupini

U okviru FINA-ine analize i usporedbe rezultata poduzetnika sa sjedištem u gradovima i općinama Republike Hrvatske, od ukupno 556 gradova i općina, 26 ih je, prema indeksu razvijenosti, svrstano u najvišu, petu skupinu, s indeksom razvijenosti većim od 125 %. Tako je i Općina Bale i ove godine na petom mjestu u Istri po indeksu razvijenosti.

Naime, prema ovoj statistici koja je uvedena radi što objektivnijeg mjerenja stupnja razvijenosti svih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, najveći indeks razvijenosti, fokusirajući se na gradove, pokazuje Novigrad (141,31%), za kojim, među prvih deset, slijede Zagreb (139,82%), Umag (135,34%), Krk (132,73%), Poreč (132,32%), Rovinj (132,27%), Opatija (131,56%), Cres (128,05%), Dubrovnik (126,83%) i Novalja (125,93%). Najveći indeks razvijenosti gledajući općine, među prvih 16, ima Kostrena (153,55%), pretekavši tako Vir (147,88%), Funtanu (147,88%), Malinsku-Dubašnicu (147,12%), Omišlj (146,61%), Bašku (145,77%), Medulin (142,67%), Dobrinj (139,65%), Sutivan (138,63%), Bol (136,25%), Punat (135,75%), Kolan (132,19%), Fažanu (132,08%), Vrsar (131,26%), Bale (128,80%) i Taru-Vabrigu (127,48%).

Iz prethodno prezentiranih rezultata jasno je kako petu skupinu teritorijalnih jedinica čini 10 gradova i 16 općina. Riječ je o jedinicama lokalne samouprave s područja sedam županija s time da su najzastupljenije Istarska (deset gradova i općina) i Primorsko-goranska županija (devet gradova i općina), nakon kojih slijede Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Dubrovačko-neretvanska i Ličko-senjska županija.