Obavijesti

Poziv na prezentaciju natječaja za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“

Općina Bale Valle

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je dana 18.09.2018. godine raspisala 2. Natječaj za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“ koji je otvoren do 18.10.2018. godine, a financijska sredstva osigurana su iz Fonda gradova i općina za 2018. godinu. Ovim natječajem nastoji se potaknuti građane na uključivanje u rješavanje problema koje su prepoznali u svojoj lokalnoj zajednici. Ukupan fond iz kojeg se...

Pučka pravobraniteljica posjetila Općinu Bale

Općina Bale Valle

Kako bi identificirali izazove s kojima se suočavaju građani u svom svakodnevnom životu, ali i približili instituciju Pučkog pravobranitelja što širem broju dionika na regionalnoj i lokalnoj razini Pučka pravobraniteljica Lora Vidović sa suradnicama posjetila je Općinu Bale u sklopu njenog posjeta Istarskoj županiji. Na sastanku održanom u Općinskoj vijećnici sa Općinskim načelnikom Edijem Pastrovicchio i zamjenikom Načelnika Sandijem Drandićem...

Obavijest o provedbi kontrole mikročipiranja pasa

Općina Bale obavještava skrbnike pasa da će se od 17. rujna 2018. godine provoditi postupak kontrole mikročipiranja i ažuriranje posjedovanja i  evidencije pasa, sukladno Zakonu o zaštiti životinja i “Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama“ na području Općine Bale.

Skrbnik životinje obvezan je komunalnom redaru predočiti dokaz o mikročipiranju i...

Općini Bale odobren projekt za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Općina Bale podnijela je Zahtjev za nabavu spremnika na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako bi za svoje mještane osigurala spremnike za plastiku, papir, karton, staklo i biootpad. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je projekt.

Procijenjeni iznos nabave spremnika iznosi 116.504,18 kuna od kojih će Općina u svom Proračunu osigurati 15% sredstava, dok će preostalih 85% sredstava kuna...

Obavijest o poništenju dijela Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE

Općina Bale-Comune di Valle  objavljuje

Obavijest o poništenju dijela Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Poništava se dio Javnog natječaja Klasa: 944-01/18-01/62, Urbroj: 2171-02-18-1 od 14.kolovoza 2018. godine sukladno Odluci Općinskog vijeća Klasa: 021-05/18-01/43 Ur.broj: 2171/02-18-1 donesenoj na sjednici...

Stranica 2 od ukupno 27 stranica  < 1 2 3 4 >  Last ›