Obavijesti

Javna rasprava o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Bale-Valle

Općina Bale na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, broj 94/13 ) obavještava javnost o održavanju  

JAVNE RASPRAVE
o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Bale-Valle za razdoblje od
2017. do 2022. godine

Objavljuje se Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Bale-Valle za razdoblje od 2017. do 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi od strane zainteresirane javnosti.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 08.rujna 2017. godine.

Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom može se izvršiti  se u razdoblju od 09. kolovoza do 08.rujna 2017. godine, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt plana gospodarenja otpadom mogu se dati upisom u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja uvida, osobno, dostavom putem pošte na adresu Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale ili dostavom na e-mail adresu: opcina.bale@pu.t-com.hr

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Jedinstveni upravni odjel      

OBRAZAC SUDJELOVANJA možete pronaći OVDJE.
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BALE-VALLE za razdoblje 2017. - 2022. godine možete pronaći OVDJE.