Obavijesti

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Jedinstveni upravni odjel Bale objavljuje

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Bale

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Bale.

Oznaka ceste: nerazvrstana cesta NC005 „Vodnjanska ulica“.

Opis dionice: postojeća nerazvrstana cesta NC005„Vodnjanska ulica“.

Datum započinjanja radova: 14.09.2017. godine u 10:00 sati

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Mladen Lač dipl.ing.geod., G.E.O.T.I.M. d.o.o. Poreč, Alekse Šantića 30, Poreč.

Općina Bale će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 12.10.2017. godine, u vremenu od 11,00 – 12,00 sati, u prostorijama Općinske vijećnice Općine Bale, Trg T.Bembo 1, Bale-Valle.

Jedinstveni upravni odjel Općine Bale