Obavijesti

JAVNI POZIV VLASNICIMA I KORISNICIMA GRAĐEVINA NA KOJIMA SE NALAZI AZBEST (SALONIT PLOČE)

Općina Bale Valle

Na temelju Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, "Narodne novine" br.69/16, Jedinstveni upravni odjel Općina Bale-Valle objavljuje

JAVNI POZIV VLASNICIMA I KORISNICIMA GRAĐEVINA NA KOJIMA SE NALAZI AZBEST (SALONIT PLOČE)

s područja Općine Bale-Valle, da sukladno odredbi članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (salonit ploče) dostave podatke o lokaciji tih građevina (kuće, poljoprivredni objekti, garaže i slično) procjenu količine, vrsti i statusu materijala koji sadrži azbest, zaključno do 30. travnja 2017. godine. Podatke treba dostaviti predajom popunjenog i potpisanog Obrazca prijave, osobno u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela, Općine Bale-Valle, ili putem e-mail adrese: dragan.lordanic@bale-valle.hr

Obrazac prijeve možete podignuti u pisarnici Općine Bale ili na službenim stranicama Općine Bale-Valle (LINK).

Pročelnica:
Irina Gobbato, spec.admin.publ.