Obavijesti

Općini Bale odobren projekt za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Objavljeno 11.09.2018. u 15:16h

Općina Bale podnijela je Zahtjev za nabavu spremnika na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako bi za svoje mještane osigurala spremnike za plastiku, papir, karton, staklo i biootpad. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je projekt.

Procijenjeni iznos nabave spremnika iznosi 116.504,18 kuna od kojih će Općina u svom Proračunu osigurati 15% sredstava, dok će preostalih 85% sredstava kuna sufinancirati Fond.

Za Općinu Bale biti će nabavljeno ukupno 261 spremnika.
Nakon što Fond provede postupak nabave, spremnici će biti podijeljeni domaćinstvima.

Cilj ovog projekta je uspostava kvalitetnog i ekonomski učinkovitog sustava skupljanja komunalnog otpada na području Općine Bale u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.