Obavijesti

POZIV ZA PREDUPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

REPUBLIKA   HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Ispostava Rovinj

P O Z I V
ZA PREDUPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Sukladno odredbama članaka 17.  i 19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)

POZIVAJU SE

roditelji odnosno skrbnici djece, s prebivalištem na području Grada Rovinja te općina Bale, Kanfanar i Žminj, da prijave djecu   (koja će do 1. travnja 2018. godine navršiti šest godina života - djeca rođena od 1. travnja 2011. do 31. ožujka 2012. godine, kao i djeca kojoj je školske godine 2017./2018. odgođen upis ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici), radi evidencije polaznika prvog razreda osnovne škole te organiziranja pregleda djece za upis za školsku godinu 2018./2019.

Predupisi će se obavljati: od 22. siječnja 2018. do 26. siječnja  2018. godine, od 08:00 do 12:00 sati.

Predupisi se obavljaju u tajništvu osnovne škole, osobno ili telefonom, prema mjestu prebivališta odnosno prijavljenog boravišta djeteta, u skladu s važećim upisnim područjima osnovnih škola.

Za dijete koje do 1. travnja 2018. godine ne navršava šest godina života ali će šest godina navršiti do 31. prosinca 2018. godine, roditelj/skrbnik može podnijeti zahtjev za prijevremeni upis u školu, najkasnije do 31. ožujka 2018. godine (zahtjev se dostavlja poštom ili se neposredno predaje Uredu državne uprave u Istarskoj županiji, Ispostava Rovinj, Rovinj, Istarska 13 A).

Po izvršenom predupisu roditelju/skrbniku uputit će se poziv za pregled djeteta, a nakon pregleda poziv s obavijesti o uvjetima i vremenu upisa.   

>> UPISNA PODRUČJA <<