Obavijesti

Poziv za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Bale

Na temelju članka 55. Statuta Općine Bale-Comune di Valle („Službeni glasnik Općine Bale“ broj 01/18)  te čl. 15. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i počasti Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br. 03/18), dana 29.ožujka 2018. godine, Općinski načelnik objavljuje sljedeći 

P O Z I V

Pozivaju se svi zainteresirani građani i pravne osobe sa područja općine Bale te ovlašteni predlagatelji da najkasnije do 15.travnja 2018. godine podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Bale. Javna priznanja dodijeliti će se tijekom svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Bale u povodu obilježavanja zaštitnika Blaženog Julijana – Dana Općine Bale.

Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja priznanja za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene. Javna priznanja i počasti Općine Bale jesu: Plaketa, Priznanje, Zahvalnica i Imenovanje počasnim građaninom.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća (osim Komisije za izbor i imenovanja), Općinski Načelnik, ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana, građani sa prebivalištem na području općine Bale. 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati sljedeće:

podatke o podnositelju prijedloga,
obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnog priznanja Općine Bale uz odgovarajuću dokumentaciju,
životopis kandidata za fizičku osobu,
vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

Prijedlozi podnose se pismenim putem osobno ili putem pošte na sljedeću adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, Bale-Valle.
Prijedlozi koji se dostave nakon naznačenog roka te nepotpuni prijedlozi ne uzimaju se u obzir.
Odluku o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti donosi Općinsko vijeće Općine Bale.

OPĆINSKI NAČELNIK
EDI PASTROVICCHIO v.r.