Obavijesti

Rješenje i određivanju biračkih mjesta na područku Općine Bale-Valle

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BALE - VALLE
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BALE - VALLE

Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE BALE - VALLE donosi

R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE BALE - VALLE

Na području OPĆINE BALE - VALLE određuju se biračka mjesta

1. biračko mjesto broj 1.
BALE
PODRUČNA ŠKOLA "JURJA DOBRILE", DOMENICO CERNECCA 3, BALE

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

BALE: ALDO NEGRI, BOBIĆI, BORGO, BRAIDA, CASTEL, CONCETA, CORTO BECHERA, ČUBANI, DOMENICO CERNECCA, FONDE, GROTE, ISTARSKA, JADRANSKA CESTA-STRADA DELL' ADRIATICO, LA GRISA, MAGRI, MATE BALOTE, PINO BUDICIN, PORTA NO, ROVINJSKA, SAN NICOLO, SAN ZUIAN, SANT'ELENA, SANT'ELIA, STANCIJA ČERNIBJEK, STANCIJA MENEGETI, TRG LA MUSA, TRG PALIH BORACA, TRG SANT'ELENA, TRG TOMASO BEMBO, VAL DE SORBO, VAL DE TRINTINA, ZAGREBAČKA

2. biračko mjesto broj 2.
GOLAŠ
GOLAŠ, DRUŠTVENI DOM, GOLAŠ 16

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
GOLAŠ: GOLAŠ, PIŽANOVAC

3. biračko mjesto broj 3.
KRMED
KRMED, DRUŠTVENI DOM, KRMED 1

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
KRMED: BELCI, KRMED, STANCIJA KANCELIRI, TOMANI

KLASA: 010-01/17-01/2
URBROJ: 2171/02-17-1
BALE - VALLE, 28.04.2017.

Predsjednica
Mirna Radolović