Obavijesti

Sazivam 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale u 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-01/3
Urbroj: 2171-02-17-1
Bale, 01.02. 2017.          

Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

    SAZIVAM
1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale u 2017.

Sjednica će se održati dana 09.veljače 2017. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 7.sjednice Općinskog vijeća u 2016.godini
2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina
3. Donošenje Odluke o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području općine Bale
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih članova predstavničkog tijela iz proračuna Općine Bale za mjesece siječanj-svibanj 2017. godine
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo građenja Klasa: 022-06/17-01/10    Ur.broj:  2171-02-17-1                                         
6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo građenja Klasa: 022-06/17-01/11    Ur.broj:  2171-02-17-1                                          
7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo građenja Klasa: 022-06/17-01/12   Ur.broj:  2171-02-17-1                                         
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo građenja Klasa: 022-06/17-01/13    Ur.broj:  2171-02-17-1
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo građenja Klasa: 022-06/17-01/14   Ur.broj:  2171-02-17-1  
10. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bale za 2016. godinu
11. Program rada Trgovačkog društva „Forlanette“d.o.o. Bale –Valle za 2017. Godinu
12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području općine Bale za 2016. godinu
13. Donošenje Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Bale za 2017. godinu
14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku  o poništenju dijela Odluke o najpovoljnijem natjecatelju
15. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić