Obavijesti

Sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-01/
Urbroj: 2171-02-17-1
Bale, 26.06. 2017.g. 

 Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

 

    SAZIVAM

2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 05.07.2017. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, s početkom u 19,00 sati.

Predlažem

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 3.sjednice Općinskog vijeća od 11.04.2017.godine
2. Prihvaćanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
3. Izbor članova radnih tijela Općinskog vijeća
4. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Bale
5. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi
6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine
7. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale
8. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bale za projekt- Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bale
9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna Općine Bale za mjesece lipanj-prosinac 2017. godine
10. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić