Obavijesti

Sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-01/
Urbroj: 2171-02-17-1
Bale, 29.03. 2017.       

Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

SAZIVAM 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 11.04.2017. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.

Predlažem

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 2.sjednice Općinskog vijeća u 2017.godini
2. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Bale za 2016. godinu i Izvješća o izvršenju Programa za 2016. godinu
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina
4. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju dijela odluke o najpovoljnijem natjecatelju
6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskoj čestici u vlasništvu Općine Bale
7. Izvješće o radu trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2016. godinu
8. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara Općine Bale
9. Donošenje Plana motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale za 2017.godinu
10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća  zaštite od požara Općine Bale za 2016.godinu
11. Izvještaj o radu DVD Bale / AVVF Valle  za 2016. godinu
12. Izvještaj o radu javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
13. Izvještaj o radu područne vatrogasne zajednice Rovinj – Rovigno za 2016. godinu
14. Plan rada javne vatrogasne postrojbe Rovinj –Rovigno za 2017. godinu
15. Plan rada područne vatrogasne zajednice Rovinj- Rovigno za 2017.g. godinu
16. Izbor kandidata za dodjelu priznanja i počasti Općine Bale
17. Informacija o darivanju uskrsnih bonova
18. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić