Obavijesti

Službeno priopćenje sa 03-2017. Sjednice Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Bale, 12. travanj 2017. godine

Na temelju članka 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br.05/09 i 02/13) Predsjenik Općinskog vijeća Općine Bale donosi

SLUŽBENO PRIOPĆENJE
Sa 03-2017. Sjednice Općinskog vijeća Općine Bale

 

Sjednica je održana dana 11.04.2017.godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.
Sjednici je prisustvovalo 9 od 11 vijećnika, načelnik, zamjenik načelnika, te djelatnice JUO općine Bale.
Na početku sjednice utvrđen je Dnevni red sjednice sa ukupno 20. točaka, a na samom početku sjednice prihvaćen je Zapisnik sa 02-2017. sjednice Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće donijelo je Godišnji obračun Proračuna Općine Bale, kao i Izvješća o izvršenju Programa, sve za 2016.godinu.
Općinsko vijeće donijelo Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina.
Donijeta je i Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina, a na zahtjev građana.
Donijet je Zaključak o poništenju dijela Odluke o najpovoljnijem natjecatelju, a odnosi se na pravo gradnje na području Grota.
Donijet je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava gradnje, a odnosi se na pravo gradnje na području Grote.
Općinsko vijeće usvojilo je Izvješće o radu trgovačkog društva Foranette d.o.o. za 2016.godinu.
Donijeta je Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara Općine Bale.
Donijet je Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje Općine Bale za 2017.godinu.
Donijet je Zaključak o usvajanju Izvješća zaštite od požara Općine Bale za 2016.g.
Općinsko vijeće usvojilo je Izvješće o radu DVD-a Bale-Valle za 2016.godinu.
Općinsko vijeće usvojilo je Izvješće o radu JVP Rovinj-Rovigno za 2016.godinu.
Općinsko vijeće usvojilo je Izvješće o radu PVZ Rovinj-Rovigno za 2016.godinu.
Prihvačen je Plan rada JVP Rovinj-Rovigno za 2017.godinu.
Prihvačen je Plan rada PVZ Rovinj-Rovigno za 2017.godinu.
Izvršen je Izbor kandidata za dodjelu priznanja i počasti Općine Bale.
Načelnik je dao informaciju o darivanju uskrsnih bonova.
Donijeta je Odluka o utvrđivanju namjene zelene površine za dječje igralište.
Donijeta je Suglasnost o prijavi Projekta uređenja dječjeg igrališta.

Predsjednik Općinskog vijeća
Vedran Šetić