Obavijesti

Službeno priopćenje sa 07-2016. Sjednice Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Bale, 21. prosinac 2016. godine

Na temelju članka 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br.05/09 i 02/13) Predsjenik Općinskog vijeća Općine Bale donosi

SLUŽBENO PRIOPĆENJE
Sa 07-2016. Sjednice Općinskog vijeća Općine Bale

 

Sjednica je održana dana 20.12.2016.godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.

Sjednici je prisustvovalo 8 od 11 vijećnika, načelnik, zamjenik načelnika, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i administrativna referentica Općine Bale.

Na početku sjednice utvrđen je Dnevni red sjednice sa ukupno 8. točaka, a na samom početku sjednice prihvaćen je Zapisnik sa 06-2016. sjednice Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće donijelo je Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2016.godinu, sa izmjenama i dopunama Programa.

Također, donijet je i Proračun Općine Bale za 2017.godinu, s projekcijom za 2018. i 2019.godinu.

Donijeta je Odluka o prodaji nekretnina putem javnog natječaja.

Donešena je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC001 „Ž5186-St.Meneghetti“. Predmetna cesta će se kanditirati na natječaj za dobivanje sredstava iz EU fondova.

Nadalje, donijet je Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji plan i Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Bale za 2017.godinu.

U nastavku sjednice, vijećnici su primili na znanje informaciju o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih praznika.


Predsjednik Općinskog vijećaž
Vedran Šetić