City
Thumbnail Novosti

JAVNI POZIV POLJOPRIVREDNICIMA – SUŠA

09.09.2022

Zbog izuzetno nepovoljne hidrološke situacije, te dugog razdoblja bez padalina, što je prouzročilo dugotrajnu sušu i na području općine Bale-Valle, pokrenuta je postupak utvrđivanja uvjeta za proglašenje prirodne nepogode od strane Istarske županije. 

Prirodnom nepogodom smatra se i suša, a može se proglasiti pored ostalog, i ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30 % prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave.

Stoga pozivamo sve poljoprivredne proizvođače (fizičke i pravne osobe), na području općine Bale-Valle, koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, da dostave podatke o nastaloj šteti u roku od 8 (osam) dana od dana objave ove obavijesti na službenim stranicama www.opcina.bale-valle.hr, na propisanom obrascu izvrše prijavu smanjenog priroda uslijed suše. 

Mogućnost dostave podataka o nastaloj šteti još uvijek ne znači da je prirodna nepogoda proglašena, ali će temeljem prikupljenih podataka nadležno Povjerenstvo za procjenu šteta procijeniti visinu štete te utvrditi  da li postoje uvjeti za proglašenje prirodne nepogode sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19).

Prijave nastale štete na ispunjenom i potpisanom obrascu moguće je dostaviti poštom na Općina Bale-Valle, Trg Tomaso Bembo 1, Bale, elektronskom poštom na opcina@bale-valle.hr ili osobno u Pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela od 8. do 16. rujna 2022. 

Obrazac za prijavu štete