Aktualni natječaji

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale - 31.01.2020.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale - 08.01.2020.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na K.Č.3337/1 K.O. Bale

Zahtjev za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Bale uz prethodno objavljen Javni oglas

Javni oglas za utvrđivanja Liste prvenstva za davanje u najam stanova koji su u vlasništvu Općine Bale ili kojima gospodari Općina Bale

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijem u službu

Upute i obavijesti kandidatima / kandidatkinjama za prijem u službu

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Bale

Oglas na određeno vrijeme komunalni radnik

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Oglas na određeno vrijeme komunalni radnik

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj za za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale

Javni natječaj - osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018/2019

Obrazac - stipendije (1)

Obrazac - stipendije (2)

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi na području općine Bale za 2018. g.

Poljoprivreda - Obrazac 1.

Poljoprivreda - Obrazac 2.

Natječaj za pravo gradnje 13.9.2014.

Javni natjecaj za prodaju nekretnina 13.09.2018.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale 14.8.2018.

Izvješće o provedenom postupku REFERENT KOMUNALNI REDAR PROMETNI REDAR

Poziv na testiranje i intervju - Referent komunalni redar

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA - REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI - PROMETNI REDAR

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA - REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI - PROMETNI REDAR

Oglas za prijam u službu - REFERENT KOMUNALNI REDAR – PROMETNI REDAR

Poziv na testiranje i intervju - Referent komunalni redar

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA - REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI - PROMETNI REDAR

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA - REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI - PROMETNI REDAR

Oglas za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale - Referent komunalni redar

Odluka o poništenju oglasa

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA KOJI PODNOSE PRIJAVU NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BALE - REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI-PROMETNI REDAR

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA KOJI PODNOSE PRIJAVU NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE BALE NA RADNO MJESTO REFERENT/REFERENTICA KOMUNALNI-PROMETNI REDAR

Oglas za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale na radno mjesto: REFERENT KOMUNALNI REDAR – PROMETNI REDAR

Ponovljeni natječaj za prodaju službenog vozila – osobnog automobila

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA

Javni natječaj za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Natječaj za prodaju službenog vozila – osobnog automobila

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017/2018

Natječaj možete preuzeti OVDJE
Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE
Izjavu možete preuzeti OVDJE

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale (11.10.2017.)

Javni natječaj za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2016/2017

Javni natječaj osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti

NATJEČAJ za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Bale

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Općine Bale

FORMULAR (u doc formatu) »

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Bale-Valle za 2016.godinu

Općina Bale poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom pozivu da se prijave na financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog poziva.

Cjeloviti tekst Javnog poziva sa ostalom dokumentacijom možete preuzet OVDJE.

Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Bale za 2016. g.

Općina Bale, objavljuje Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Bale za 2016. godinu.

Rok  za  podnošenje  prijava,  neovisno  kojim  putem  se  one  dostavljaju  (poštom  ili osobno) u pisarnicu Općine Bale , ističe u petak 29.siječnja 2016. godine u 13:00 sati.

Cjeloviti tekst Javnog poziva sa ostalom dokumentacijom možete preuzet OVDJE.

Javni natječaj osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Bale

NATJEČAJ za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Bale

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Odluka o poništenju oglasa

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način testiranja kandidata i područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad - administrativni referent

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ( testiranje ) i upute kandidatima za prijam u službu

Obavijesti i upute uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce

Javni natječaj osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Drugi Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Bale

Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu općine Bale

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale