City

Ustanove i udruge

Općina Bale u kojoj živi tek nešto manje od 1.300 stanovnika može se pohvaliti značajnom aktivnošću svojih udruga i ustanova. Pomalo utihnut rad nekih društava ponovno je posljednjih godina živnuo, zahvaljujući i općinskim čelnicima koji su znali prepoznati njihovu važnost i financijski podruprijeti njihov rad. No, ni udruge ne bi mogle funcionirati da nema zajedništva svih ljudi koji su u njih uključeni, ali i želje da se učini veliki napredak u životu ove zajednice. Tko vodi udruge, koliko pojedina udruga broji članova, ili koliko je zaposlenih u pojedinoj ustanovi, kao i kontakte odgovornih osoba potražite na našim stranicama.  

"Kockice" rastu sretne

"Kockice", naziv je jedine odgojne skupine ogranka Dječjeg vrtića i jaslica "Neven" iz Rovinja koja djeluje u Balama. U mješovitoj skupini djece od 2,5 do sedam godina života ukupno je osamnaestero mališana.
Igrajući i zabavljajući se provode svoje vrijeme - crtaju, pjevaju, glume... Svi odgojno-obrazovni programi prilagođeni su razvojnim potrebama djece, pa stoga tijekom boravka u vrtiću uče i o društvenim i prirodnim zbivanjima u okolini, te stiču i praktična saznanja.
Djeca u vrtiću borave radnim danom od 6.30 do 16.30 sati, a njihove se odgajateljice trude da im životni razvoj bude veseo, siguran i zdrav.

Domenico Cernecca 3
Telefon: 00385/(0)52/824-175

Dvije škole pod istim krovom

U područnoj školi Bale koja radi u sastavu Osnovne škole "Juraj Dobrila" iz Rovinja ukupno je 24 učenika u četiri razreda. U kombiniranim odjelima prvog i drugog razreda ukupno je 11 učenika, dok treći i četvrti razred pohađa 13 učenika. Uz one tzv. obične nastavne aktivnosti tijekom kojih djeca stiču znanja definirana obrazovnim programom, škola nudi svojim polaznicima i niz izvan nastavnih aktivnosti. Vrijedne učiteljice poručuju kako s učenicima nastoje razvijati pozitvnu atmosferu, potiču rad i zajedničkio druženje, uče ih osamostaljivanju i razvijaju njihovu kreativnost. Zajednički glume u kazalištu lutaka, vezu na platnu, izrađuju darove, recitiraju pjevaju. Često odlaze i u prirodu i na zajedničke izlete. Surađuju i sa školom i vrtićem koji svoje programe provode na na talijanskom jeziku.

Programe baljanske osnovne škole na talijanskom jeziku u školskoj godini 2009./10. upisalo je petoro učenika - dvoje su u drugom i troje u trećem razredu. Zajedno čine mješovito razred kojeg vodi jedna nastavnica. Baljanski učenici imaju i mogućnost upisa u cjelodnevni boravak, pa zahvaljujući tome mogu i ručati u školi. Takvu mogućnost iskoristilo je 14 učenika. Osim redovnih obrazovnih program učenici mogu upisati i niz slobodnih aktivnosti kao što su vjeronauk, dramska i ritmička grupa. Nude im se i izvan nastavne aktivnosti pa je troje učenika uključeno u odbojkašku sekciju, jedan u bodakai, petoro njih uključeno je u male pjevače, a neki su izabrali nogomet. Škola sa svojom dramskom i ritmičkom grupom nastupa na brojnim manifestacijama, a djeca pripremaju tekstove za popularni časopis "Arcobaleno" kao i za "La voce del popolo", surađuju i sa baljanskom Zajednicom Talijana.

U školi rade dvije nastavnice - jedna u nastavnom programu, a druga u cjelodnevnom boravku. Hrvatski i engleski jezik i vjeronauk s učenicima obrađuju nastavnici koji dolaze iz matične škole. Područna baljanska škola na talijanskom jeziku djeluje u sastavu Talijanske osnovne škole "Bernardo Benussi" iz Rovinja.

Domenico Cernecca 3
Telefon: 00385/(0)52/824-070

Generacije Baljana utkale sebe u život župe

Kao i u svim ostalim mjestima tako i u Balama – povijest župe prati povijest mjesta, neraskidivo su povezani i srasli u jedno biće. Usponi i krize samoga mjesta bile su i ostaju usponi i krize župe. To je razumljivo jer mjesto i župa nisu prvenstveno samo hladni zidovi i spomenici, kuće, ulice i crkve. Mjesto i župa su ljudi koji žive i svoju toplinu daju svakom kamenu, spomeniku, kući, ulici i crkvi i čine ih živima.

Župna Crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije Sv. Elizabeti u Balama spominje se prvi puta 983. godine. Sigurno su kršćani bili prisutni u Balama i daleko prije, u prvim stoljećima kršćanstva. U isto vrijeme kada su učenici apostola došli na obale Istre i naše mjesto je kao temelj svoga života izabralo kršćanski svjetonazor. Kako je raslo i mjesto tako je i rasla župa. O tome svjedoče župne crkve koje su se gradile i povećavale, mnoge crkve posijane mjestom i okolicom, samostani koji su tu nicali i živjeli. Svaka generacija kroz povijest ugrađivala je sebe u život župe tako i danas. Više rođenih nego umrlih svjedoči o novom životu ove župe i mjesta.

ADRESA
Trg Tomaso Bembo 7
Velečasni: Joško Listeš
Telefon: 00385/(0)52/824080

Mon Perin - udruga koja je oživjela Bale

Udruga građana Mon Perin osnovana je 2004. godine s ciljem okupljanja mještana Bala, koji su vlastitim doprinosom, iskustvom i znanjem željeli pokrenuti razvoj općine na osnovi resursa i potencijala, ljudskih i materijalnih, s kojima općina raspolaže, a polazeći pritom od potrebe rješavanja stvarnih problema i utvrđivanja razvojnih prioriteta lokalne zajednice. Građani koji su se angažirali u radu Udruge svojim su aktivnostima pokazali namjeru da se izravno uključe u osmišljavanje i predlaganje projekata nositeljima vlasti u Općini Bale i tako su i sami postali nositelji gospodarskog razvoja i društvenog oživljavanja Općine. Nakon četiri godine rada i iznimnih rezultata sigurno je da je Mon Perin uspio okupiti građane različitih struka, znanja i interesa koji aktivno sudjeluju u oblikovanju ideja i  njihovoj realizaciji. Istovremeno, zaslugom ove Udruge prišlo se realizaciji projekata usmjerenih na povećanje društvenog standarda Bala. Izdvojimo za ovu prigodu - izgradnjau nove škole, suvremene sportske dvorane, dječjeg vrtića...

ADRESA
Istarska 13
Predsjednik: Plinio Cuccurin
Telefon: 00385/(0)98/290025

Zajednica Talijana uskoro u vlastitim prostorima

Zajednicu Talijana Bale osnovala je 1947./48. godine, nakon velikog poslijeratnog egzodusa, grupa mladih entuzijasta koji su ostali živjeti u Balama.

Prošlo je više destljeća od osnivanja Zajednice Talijana tijekom kojih su njeni članovi znali i htjeli zadržati vlastiti nacionalni identitet, uključujući i tipičan baljanski dijalekt.

Zajednica Talijana Bale jedna je od najaktivnijih talijanskih zajednica, Njeni članovi sudjeluju aktivnostima u niz grupa poput folklora, ritmičke i sportske grupe ili one za povijesna istraživanja. U sastavu Zajednice Talijana aktivna je literarna i novinarska grupa.

Zajednica Talijana u Balama može se pohvaliti svojim velebnim sjedištem a to je Kaštel Bembo.

Baljanska zajednica Talijana ima oko 400 članova, većina od njih vrlo je aktivna i sudjeluje na brojnim manifestacijama i kulturnim događanjima koje vrlo često i sami organiziraju.

ADRESA
Castel 1
Predsjednik: Fabrizio Fioretti
Kontakt mobitel: +385 99 490 5420
e-mail: civ.ztb@gmail.com

Vatrogasci uvijek spemni pomoći svakom...

Dobrovoljno vatrogasno društvo „Bale – Valle" čine nesebični i hrabri ljudi, koji su spremni pružiti pomoć u raznim nesrećama i neprilikama svakome kome zatreba, ima ih 52 člana, dok vatrogasna postrojba broji 25 vatrogasaca. U postrojbi DVD-a Bale su dva KV vatrogasca,
devet dočasnika I klase, trinaest vatrogasaca I klase i jedan vatrogasac, te tri pripadnika vatrogasne mladeži. Osim svoje osnovne aktivnosti spašavanja imovine i ljudi ugroženih požarom ili elemenatnim nepogodama DVD Bale pomaže Općini i mještanima u njihovim svakodnevnim aktivnostima  poput regulacije prometa, redarske službe, opskrbe vodom, protupožarnog osiguranja.... Uvijek su spremni na intervencije, a u svoje aktivnosti žele uključiti što veći broj građana, kako bi se sačuvala tradicija vatrogastva.

ADRESA
Istarska 13 
Predsjednik Udruge: Vedran Šetić
Telefon: 00385/(0)98/208524
www.vatrogasci-bale.hr
e-mail: info@vatrogasci-bale.hr

Lovci zasijali osam hektara zemlje

Lovačko društvo "Jarebica" osnovano je 1952. godine kao sportska, neprofitabilna udruga a čiji su osnivači su bili zaljubljenici u prirode i lov. Danas broji 83 člana uglavnome žitelja općine  Bale, ima zaposlenog lovočuvara koji vodi brigu o lovištu, dakle o divljači na terenu, o lovno gospodarskim objektima , i naravno svojom prisutnošću u lovištu spriječava pokušaje odvijanja raznih oblika nezakonitog lova na terenu. Lovci su organizirani u grupe ili desetine , i trajni zadatak je svake grupe zasijavanje površina raznim poljoprivrednim kulturama ( djetelina , pšenica , kukuruz, stočna repa ), unos u lovište razne zrnate i stočne hrane, punjenje poilišta vodom, te pravljenje i održavanje staza i prosjeka.  Lovci su tako zasijali oko 8 hektara zemlje i godišnje u loviše unesu oko 2,5 tone hrane, na lovnom terenu na kojem je 80-ak pojilišta, 20-tak čeka, solišta, te hranilica za visoku i sitnu divljač , Svi su lovno-gospodarski objekti evidentirani, obilježeni brojevima i ucrtani u mapu lovišta.
"Jarebica" uz ostalo organizira i priprema lovačke ispite za nove kandidata, u suradnji s povjerenstvom za lovnu kinologiju, organizira razna prvenstva u radu pasa, kao i organizacija  polaganja ispita za sve vrste lovačkih pasa, organizira natjecanja u lovnom streljaštvu...

ADRESA
Istarska 13
Predsjednik: Mladen Sošić
Mobitel: 098/254058

Eia želi bolji svijet

Udruga za ekologiju i kulturu Eia je počela realizirati i stvarati bolji svijet u kojem možemo živjeti u harmoniji s prirodom u nama i oko nas. Na prostoru od 16 isuća četvornih metara pripremili su ne zadirući previše u prirodu, mjesto druženja za ljude koji se žele osjetiti prirodnijima i opuštenijima.  Eko centar koji djeluje u sastavu Udruge, mjesto je na kojem se ljudi dobroga srca uče toleranciji, suosjećanju, druže se s čistim zrakom.... U eko centru osim ekološke edukacije događaju se i razne umjetničke radionice, tečajevi permakulture, ekokloške gradnje, organizacije eko naselja...

Eia je osnovana 2003. godine a prioritetni joj je cilj zaštita prirodne i kulturne baštine područja unutar i oko općine Bale.

Eia je članica Zelenog foruma i GEN-a - Global Ecowillage Network.

ADRESA
Budicin 13
Predsjednik: Igor Drandić
Telefon: 00385/(0)98/ 91 60 650
e-mail: eia@pu.t-com.hr
http://www.eia.hr/