City
Thumbnail Novosti

Na ulazima u Bale postavljene table Općina Bale-prijatelj djece

10.02.2021

Svi koji dolaze na područje općine Bale, bez obzira iz kojeg pravca, odsad će znati da ulaze u općinu prijatelj djece. Naime, ovih su dana uz županijske i državne prometnice, na ulazima u Bale, postavljene table s oznakom” Općina Bale-prijatelj djece/Comune di Valle-amico dei bambini “. Riječ je o statusu koji je, nakon predanog rada i priprema te provedenog izvida i ocjenjivanja, Općini Bale dodijeljen temeljem zaključaka Središnjeg koordinacijskog odbora akcije "Gradovi i općine – prijatelji djece”.

Postavljene table informiraju sve one koji ulaze u Bale da ulaze na područje općine koja provodi aktivnosti na ostvarivanju prava i potreba djece priznatih u Konvenciji UN-a o pravima djeteta, pruža uzornu skrb u svim područjima života djece te se brine za osmišljeno ostvarivanje aktivnosti djece te za učinke koji unapređuju i uljepšavaju život djece.