City
Thumbnail Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija 2021/2022

23.09.2021

Na temelju članka 3. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima (Službeni glasnik Općine Bale br. 07/13) Načelnik  Općine Bale raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2021/2022

I. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2021/2022 imaju studenti:
- koji su državljani Republike Hrvatske,
- koji imaju prebivalište na području općine Bale  
- koji imaju status redovnog studenta,
- koji ne primaju stipendiju drugog davatelja
Pravo sudjelovanja  na natječaju imaju i izvanredni studenti pod uvjetom da nisu u radnom odnosu  i da im dohodak po članu obitelji ne prelazi 2.000,00 kn mjesečno.
Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa – sveučilišnog studija (preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog) i stručnog studija (preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog).

II. Visina stipendije za studente iznosi početnih 800,00 kn mjesečno s mogučnošću uvećanja na 1.000,00 kn ukoliko prosjek ocjena iz prethodne akademske godine iznosi 4,0. 

III. Elementi za utvrđivanje liste kandidata su:
- upisana godina studija (druga godina, treća godina, četvrta godina i dalje)
- socijalni status (smještaj u podstanarstvu; ako kandidat, njegov roditelj ili skrbnik prima stalnu novčanu pomoć; teška bolest člana obitelji, samohrani i nezaposlen roditelj)

IV. Zainteresirani kandidati za dodjelu stipendija moraju priložiti sljedeće dokumente:

1. Prijava – obrazac,
2. Potvrdu o upisu na fakultet, 
3. Uvjerenje o prebivalištu,
4. Preslik domovnice,
5. Preslik ocjena zadnje godine obrazovanja,
6. Preslik diplome sa natjecanja /državno i međunarodno/,
7. Potvrdu o smještaju u studentski dom ili potvrdu o podstanarstvu,
8. Potvrdu liječnika o teško bolesnom članu obitelji,
9. Pismena izjava studenta da nije korisnik niti jedne druge stipendije ili potpore.

Dosadašnji stipendisti moraju dostaviti:
- Potvrdu o upisu u viši razred, odnosno narednu studijsku godinu
- Potvrdu o prosjeku ocjena prethodne studijske godine koja mora sadržavati broj stečenih ECTS bodova
- Izjavu o neprimanju stipendije iz drugih izvora te
- Izjavu o prebivalištu i stvarnom mjestu boravka

V. Rok za podnošenje prijava za dodjelu stipendije je 22.listopada 2021.godine.

Obrazac prijave i izjave preuzima se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale ili na web stranici www.opcina.bale-valle.hr

Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu:
Općina Bale-Comune di Valle 
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Trg T. Bembo 1, 52211 Bale
ili osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bale.

Molba je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu pošte ili Općine Bale vidljivo da je ista zaprimljena zaključno do datuma roka iz točke V. 

Načelnik 
Edi Pastrovicchio