City
Thumbnail Novosti

Nova javna rasvjeta u Krmedu

14.04.2021

U naselju Krmed prošli je tjedan puštena u rad javna rasvjeta na dionici od škole pa do Tomana. Dionica je dugačka cca 700 m i na njoj je postavljeno dvadesetak rasvijetnih tijela koji su u skladu sa svim ekološkim standardima i ugrađenim sklopom za štednju el.energije. Predstoji još montaža pet solarnih lampi koje će biti montirane u tijeku ovog tjedna. Vrijednost investicije iznosi gotovo 200.000,00 kn.