City
Thumbnail Novosti

Plan prikupljanja komunalnog otpada za Općinu Bale od 01.10.2021. do 31.05.2022.

01.10.2021

Plan prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada za Općinu Bale od 01.10.2021. do 31.05.2022. >> LINK <<