City
Thumbnail Novosti

Potpisan sporazum za financiranje programa besplatne školske prehrane

21.09.2021

U utorak, 21. rujna 2021. godine u Vijećnici Općine Bale – Comune di Valle održalo se potpisivanje Sporazuma između Općine Bale i MON PERIN d.d. vezano za financiranje Programa besplatne školske prehrane. Sporazum je u ime MON PERIN-a potpisao predsjednik Nadzornog odbora Plinio Cuccurin.

Naime, Društvo Mon Perin, čiji je dioničar i Općina Bale, već dugi niz godina pomaže Općini Bale u realizaciji programa koji doprinose višem socijalnom standardu građana i demografskom razvoju počevši od naknade za rođenje djeteta, besplatnog vrtića i stipendija za sve redovne studente.

Kao rezultat navedenih mjera, Općina Bale spada među rijetke općine koje bilježe pozitivan prirodni prirast.

Ulaganje u demografske mjere, usluge namijenjene obitelji, djeci i mladima dugoročne su socijalne investicije koje potiču uvjete za ostanak u mjestu ali i naseljavanje te ujedno pridonose i gospodarskom jačanju Općine Bale.

Predmet sklapanja Sporazuma je nastavak ulaganja u demografske mjere a odnosi se na „Program besplatne školske prehrane“ za svu djecu od 01. do 08. razreda s prebivalištem u općini Bale koja pohađaju osnovne škole.

Procijenjena vrijednost troškova za navedeni Program iznosi cca 160.000,00 kn.
Općina Bale i MON PERIN d.d. će troškove školske prehrane snositi svaki u 50% iznosu. Sporazum se sklapa na rok od jedne godine uz mogućnost produženja.
Poduzetništvo Mon Perina je i socijalno s obzirom na to da putem donacija i osmišljavanjem turističkih, kulturnih i poslovnih aktivnosti vodi računa o onima kojima je potrebna pomoć, ali i o skupnom podizanju standarda Bala.

Bale su se još jednom pokazale kao primjer sinergije lokalne samouprave i trgovačkog društva.