City
Novosti

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću - Nacrt prijedloga Proračuna za 2022.godinu

15.11.2021

Općinski načelnik Općine Bale utvrdio je Nacrt prijedloga Proračuna Općine Bale za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Proračun Općine Bale je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), a predlaže ga Općinski načelnik Općine Bale Općinskom vijeću koje ga donosi. 

Postupak savjetovanja provodi se s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom – e-mail: opcina@bale-valle.hr  ili u pisanom obliku na adresu Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale-  dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poziva, i to do zaključno 30. studenog 2021. godine.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt prijedloga akta i obrazac sudjelovanja u savjetovanju koji se nalaze u privitku.

Općina Bale

>> Dokumentacija (ZIP FORMAT) <<