City
Thumbnail Novosti

Prva sjednica Dječjeg općinskog vijeća

10.09.2019

Prva sjednica Dječjeg općinskog vijeća održana je jučer, u 18h u općinskoj vijećnici Općine Bale. Sjednicu je vodila Voditeljica dječjeg općinskog vijeća i članica Koordinacijskog odbora Općina Bale –prijatelj djece Danijela Drandić. Na sjednici su članovi Dječjeg vijeća predlagali aktivnosti i davali ideje koje će ugraditi u Program rada Dječjeg vijeća koji će se donijeti na sljedećoj sjednici.