City

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
NAČELNIK

Klasa: 022-06/20-01/41
Urbroj: 2171/02-20-1
Bale, 11. ožujka 2020.

Na temelju preporuke Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Zaključaka Stožera civilne zaštite Istarske županije od...

11.03.2020

Novosti
Thumbnail Novosti