City
ANKETA- Plana razvoja Općine Bale-Comune di Valle za razdoblje 2021.-2027. Novosti

ANKETA- Plana razvoja Općine Bale-Comune di Valle za razdoblje 2021.-2027.

15.03.2021

Općina Bale - Comune di Valle, u suradnji s tvrtkom KRUTAK d.o.o. pokrenula je izradu Plana razvoja Općine Bale za razdoblje 2021.-2027. Svrha izrade Plana razvoja je pridonijeti uspješnom i učinkovitom upravljanju razvojem Općine Bale, odnosno pružanje smjernica lokalnoj samoupravi i nositeljima razvoja za bolje korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Glavni cilj Plana razvoja je pružiti strateški okvir i program s utvrđenom vizijom, strateškim ciljevima, prioritetima te mjerama za konkretne razvojne projekte i aktivnosti te mehanizmima provedbe i načinima praćenja provedbe dokumenta.

Ljubazno molimo da popunite anketne upitnike kako bismo dobili bolji uvid u postojeće stanje na području Općine. Temeljem prikupljenih podataka definirat će se smjer budućeg razvoja Općine Bale, a svoj doprinos razvoju možete dati i popunjavanjem Obrasca za prikupljanje projektnih prijedloga.

Obrazac za prikupljanje projektnih ideja https://forms.gle/cX3eJ1znAst5xV6K9
Analiza stanja infrastrukture https://forms.gle/CTmfBN23MpRNeLkX6
Analiza stanja gospodarstva https://forms.gle/BW9BMw47uuGPBQ698
Analiza stanja org. civilnog društva https://forms.gle/HZFmyJ2qqtdwnnHZ7
Analiza stanja odgoja i obrazovanja https://forms.gle/XC4esCHjEGDC69Gv5

Anketne upitnike i obrazac možete popuniti do 01.travnja 2021. godine.

Općina Bale imenovala je i lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja na lokalnoj razini kojem se s pitanjima i prijedlozima možete svakodnevno obratiti na e-mail adresu: sandi@bale-valle.hr; opcina@bale-valle.hr

Suglasnost za korištenje osobnih podataka

Ispunjavanjem ovog upitnika pristajem da se osobni podaci navedeni u upitniku obrađuju i pohranjuju u svrhu izrade i provedbe Plana razvoja Općine Bale za razdoblje 2021.-2027. te da se  neće se koristiti u druge svrhe, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) – Uredba (EU) 2016/679.

Općina Bale-Comune di Valle