City
Dodjela javnih priznanja i počasti Novosti

Dodjela javnih priznanja i počasti

15.03.2022

Na temelju članka 55. Statuta Općine Bale-Comune di Valle („Službeni glasnik Općine Bale“ broj 01/18, 03/20, 02/21) te čl. 15. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i počasti Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br. 03/18), dana 15.ožujka 2022. godine, Općinski načelnik objavljuje sljedeći  

Poziv

Pozivaju se svi zainteresirani građani i pravne osobe sa područja općine Bale te ovlašteni predlagatelji da najkasnije do 15. travnja 2022. godine podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Bale za 2021. godinu. Javna priznanja dodijeliti će se tijekom svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Bale u povodu obilježavanja zaštitnika Blaženog Julijana – Dana Općine Bale.

Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja priznanja za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene. Javna priznanja i počasti Općine Bale jesu: Plaketa, Priznanje, Zahvalnica i Imenovanje počasnim građaninom. 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća (osim Komisije za izbor i imenovanja), Općinski Načelnik, ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana, građani sa prebivalištem na području općine Bale.  

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati sljedeće: 
-    podatke o podnositelju prijedloga, 
-    obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnog priznanja Općine Bale uz odgovarajuću dokumentaciju, 
-    životopis kandidata za fizičku osobu, 
-    vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže. 
 
Prijedlozi podnose se pismenim putem osobno ili putem pošte na sljedeću adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, Bale-Valle. 

Prijedlozi koji se dostave nakon naznačenog roka te nepotpuni prijedlozi ne uzimaju se u obzir. 
Odluku o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti donosi Općinsko vijeće Općine Bale. 

OPĆINSKI NAČELNIK
EDI PASTROVICCHIO, v.r.