City
Druga dječja biciklijada i Mliječna staza 2021 Novosti

Druga dječja biciklijada i Mliječna staza 2021

01.09.2021

Druga dječja biciklijada i Mliječna staza 2021

Koordinacijski odbor Općina Bale-prijatelj djece u suradnji sa Turističkom zajednicom planira organizirati 11.09. 2021. „Drugu dječju biciklijadu“ koja bi se usmjerila i na UNICEF-ov projekt „Mliječna staza 2021“ i time bi se dala podrška djeci s teškoćama i poboljšavanju njihovih životnih uvjeta.

Pozivamo sve roditelje da se sa svojom djecom uključe u sudjelovanje na drugoj dječjoj biciklijadi i u virtualnu i inkluzivnu Mliječnu stazu te sudjeluju putem aplikacije atlasGo.

Koordinacijski odbor Općina Bale - prijatelj djece