City
Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta Novosti

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta

21.08.2020

U svrhu provođenja javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle, objavljuje se

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE BALE-VALLE

 
Općina Bale-Comune di Valle dobila je suglasnost Ministarstva poljoprivrede na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem te pozitivno mišljenje Istarske županije, Upravnog odjela za održivi razvoj a što je bio preduvjet za raspisivanje javnog natječaja za zakup državnog zemljišta. U cilju ispitivanja zainteresiranosti poljoprivrednika, upućuje se javni poziv za iskazivanje interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle. Iskaz interesa ne trebaju podnositi oni koji su unazad dvije godine podnijeli zahtjev za zakup.

Zainteresirani mogu do 07. rujna 2020. godine iskazati svoj interes za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale na obrascu u prilogu ovoga Poziva. Isti se može predati i elektroničkim putem na mail: dragan.lordanic@bale-valle.hr

Prikupljeni podaci  služit će isključivo u informativne svrhe radi utvrđivanja postojanja interesa za pojedine katastarske čestice, a u svrhu dobivanja informacija za raspisivanje javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Bale-Valle koji će se raspisati krajem rujna ove godine, te ne obvezuju Općinu Bale-Comune di Valle za dodjelu istih.

Jedinstveni upravni odjel

>> OBRAZAC <<