City
Konstituiran koordinacijski odbor za akciju „Općina Bale-Valle– prijatelj djece“ Novosti

Konstituiran koordinacijski odbor za akciju „Općina Bale-Valle– prijatelj djece“

15.03.2018

Dana 13.ožujka 2018. godine započeo je s radom Koordinacijski odbor akcije „Općina Bale-Valle– prijatelj djece“. Općinski načelnik Edi Pastrovicchio uvodno je pozdravio sve prisutne te im se zahvalio što su prihvatili biti dio ovog projekta, ističući važnost ove akcije kao i da Općina Bale u svom programu već provodi brojne aktivnosti usmjerene razvoju djece koje se ocjenjuju u ovoj akciji.

Za predsjednicu Odbora izabrana je Dragana Marinić a za zamjenika Vedran Drandić. Sukladno odluci Općinskog načelnika u Odbor su imenovane osobe koje svojom stručnošću pokrivaju sva programska područja akcije, a to su pored predsjednice i zamjenika Odbora još Danijela Drandić, Danijel Petrović, Dea Lordanić, Dena Didović Erman, Ines Piutti Palaziol, Iris Žufić, Iva Janko, Korana Kolić, Lorena Drandić, Marija Orbanić, Martina Šestan, Sanja Težak Vratović, Srećko Domitrović i Roberta Barbieri.

Zadaće Koordinacijskog odbora su: utvrđivanje početnog stanja o cjelokupnoj brizi za djecu i mlade u Općini Bale, predlaganje godišnjeg programa ukupnih aktivnosti svih sudionika akcije, donošenje izvedbenog plana za svaku tekuću godinu, praćenje izvršavanja plana, analiziranje stanja i problema u ostvarivanju akcije, etapno evidentiranje postignutih rezultata, suradnja sa Središnjim koordinacijskim odborom akcije i izvještavanje o stanju, napretku i rezultatima, dostavljanje prijedloga od općeg i zajedničkog interesa za kakvoću i učinkovitost akcije Središnjem koordinacijskom odboru i promicanje Akcije i njenih rezultata u lokalnim medijima i na druge načine.

Cilj akcije je motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

Potrebno je zadovoljiti zahtjeve iz deset programskih područja važnih za život djece:
(1) Programiranje i planiranje za djecu,
(2) Financijska sredstva za djecu,
(3) Podrška i potpora udrugama za djecu,
(4) Dijete u sigurnom i zdravom gradu,
(5) Zdravlje djece,
(6) Odgoj i obrazovanje djece,
(7) Socijalna skrb za djecu,
(8) Kultura i šport za djecu,
(9) Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i
(10) Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece, te se po završetku akcije i ukoliko su svi zahtjevi ostvareni stječe prestižna titula „Općina – prijatelj djece“.