City
Natječaj za dodjelu stipendija 2020/2021 Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija 2020/2021

08.10.2020

Na temelju članka 3. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima (Službeni glasnik Općine Bale br. 07/13) Načelnik  Općine Bale raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020/2021

I. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju:
- studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Općine   Bale
-        studenti koji imaju status redovnog studenta
-        studenti koji imaju status izvanrednog studenta pod uvjetom da nisu u radnom odnosu
-        studenti koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.

II.        Zainteresirani kandidati za dodjelu stipendija moraju priložiti sljedeće dokumente:

1.    Prijava - obrazac
2.    Potvrdu o upisu na fakultet,
3.    Uvjerenje o prebivalištu,
4.    Preslik domovnice,
5.    Preslik ocjena zadnje godine obrazovanja,
6.    Preslik diplome sa natjecanja /državno i međunarodno/,
7.    Potvrdu o smještaju u studentski dom ili potvrdu o podstanarstvu,
8.    Potvrdu liječnika o teško bolesnom članu obitelji
9.    Pismena izjava studenta da nije korisnik niti jedne druge stipendije ili potpore

III.      Rok za podnošenje prijava za dodjelu stipendije je 23.10.2020.g.

Obrazac prijave i izjave preuzima se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale ili na web stranici www.opcina.bale-valle.hr

Prijave se podnose na adresu:
Općina Bale
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Trg T. Bembo 1, 52211 Bale.

Načelnik
Edi Pastrovicchio

DOKUMENTI VEZANI UZ NOVOST

Concorso
Natječaj
Obrazac - Izjava
Obrazac - Prijava