City
Natječaj za dodjelu stipendija 2022/2023 Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija 2022/2023

23.09.2022

Na temelju članka 3. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima (Službeni glasnik Općine Bale br. 07/13) Načelnik  Općine Bale raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022/2023


I. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022/2023 imaju studenti:
- koji su državljani Republike Hrvatske,
- koji imaju prebivalište na području općine Bale  
- koji imaju status redovnog studenta,
- koji ne primaju stipendiju drugog davatelja

Pravo sudjelovanja  na natječaju imaju i izvanredni studenti pod uvjetom da nisu u radnom odnosu  i da im dohodak po članu obitelji ne prelazi 2.000,00 kn mjesečno.

Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa – sveučilišnog studija (preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog) i stručnog studija (preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog).

II.    Visina stipendije za studente iznosi početnih 800,00 kn mjesečno s mogučnošću uvećanja na 1.000,00 kn ukoliko prosjek ocjena iz prethodne akademske godine iznosi 4,0. 

III. Elementi za utvrđivanje liste kandidata su:
- upisana godina studija (druga godina, treća godina, četvrta godina i dalje)
- socijalni status (smještaj u podstanarstvu; ako kandidat, njegov roditelj ili skrbnik prima stalnu novčanu pomoć; teška bolest člana obitelji, samohrani i nezaposlen roditelj)


IV. Zainteresirani kandidati za dodjelu stipendija moraju priložiti sljedeće dokumente:

1. Prijava – obrazac,
2. Potvrdu o upisu na fakultet, 
3. Uvjerenje o prebivalištu,
4. Preslik domovnice,
5. Preslik ocjena zadnje godine obrazovanja,
6. Preslik diplome sa natjecanja /državno i međunarodno,
7. Potvrdu o smještaju u studentski dom ili potvrdu o podstanarstvu,
8. Potvrdu liječnika o teško bolesnom članu obitelji,
9. Pismena izjava studenta da nije korisnik niti jedne druge stipendije ili potpore.

Dosadašnji stipendisti moraju dostaviti:
- Potvrdu o upisu u viši razred, odnosno narednu studijsku godinu
- Potvrdu o prosjeku ocjena prethodne studijske godine koja mora sadržavati broj stečenih ECTS bodova
- Izjavu o neprimanju stipendije iz drugih izvora te
- Izjavu o prebivalištu i stvarnom mjestu boravka

V. Rok za podnošenje prijava za dodjelu stipendije je 24.listopada 2022.godine.
Obrazac prijave i izjave preuzima se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale ili na web stranici www.opcina.bale-valle.hr

Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu:

Općina Bale-Comune di Valle 
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Trg T. Bembo 1, 52211 Bale

ili osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bale.

Molba je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu pošte ili Općine Bale vidljivo da je ista zaprimljena zaključno do datuma roka iz točke V. 

Općinski  načelnik 
Edi Pastrovicchio
                                                                                                                 
 

Document Concorso
Document Natječaj
Document Obrazac - Izjava
Document Obrazac - Prijava