City
Obavijest o sufinanciranju troškova prijevoza i boravka u učeničkom domu za učenike srednjih škola Novosti

Obavijest o sufinanciranju troškova prijevoza i boravka u učeničkom domu za učenike srednjih škola

07.09.2022

Općina Bale će i ove godine sufinancirati troškove autobusnog i željezničkog prijevoza učenika srednjih škola te troškova boravka u učeničkim domovima koji imaju prebivalište na području općine Bale. Općina će sufinancirati putne troškove srednjoškolcima u iznosu od 25% mjesečne putne karte, odnosno razliku od pune cijene do iznosa koji subvencionira država sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. koju je donijela Vlada RH.

Osim toga, od ove godine Općina bale sufinancira i boravak učenika u učeničkim domovima u mjesečnom iznosu od 250,00 kuna po učeniku. Na taj način će za baljanske srednjoškolce putovanje u njihove škole i nadalje biti besplatno a boravak u domu jeftiniji. Pozivaju se učenici da za ostvarenje prava na sufinanciranje prijevoza prije izrade mjesečnih karata u Jedinstveni upravni odjel Općine Bale dostave potvrdu o upisu u školu (mailom ili osobno).