City
OBAVIJEST O TERENSKOJ IZMJERI NEKRETNINA Novosti

OBAVIJEST O TERENSKOJ IZMJERI NEKRETNINA

26.01.2024

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA

OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL- ASSESSORATO UNIFICATO

KLASA/CLASSE: 022-06/24-01/11

UR.BROJ/NUMPROT: 2163-11-02/1-24-1

Bale-Valle, 25. 01.2024.

OBAVIJEST

Obavještavaju se vlasnici, odnosno korisnici nekretnina na području općine Bale-Valle da će se kroz mjesec siječanj / veljaču / ožujak 2024.godine obavljati terenska izmjera u cilju prikupljanja i ažuriranja podataka o nekretninama na području općine Bale-Valle za naplatu komunalne naknade i poreza na kuće za odmor.

Izmjeru će obavljati Jedinstveni upravni odjel i tvrtka Vallus ing d.o.o. iz Bala.

Terenska izmjera obuhvaća vanjski pregled i vanjsku izmjeru objekata, prikupljanje podataka o površini, katnosti, namjeni prostora i dijelova prostora ( stambeni dio, garaža, spremište, poslovni prostor i sl.) te fotografije objekta.

Vlasnicima objekata koji ne budu prisutni u vrijeme izmjere ostaviti će se obavijest s kontakt podacima i dodatnim informacijama.

Kako bi podaci bili što kvalitetniji, molimo vlasnike i korisnike objekata za suradnju s ciljem da upravljanje prikupljenim informacijama bude što bolje i učinkovitije.

Molimo vlasnike kojima se kvadratura razlikuje od one koje je naznačena u rješenju o komunalnoj naknadi te vlasnike kuća za odmor da podatke o površini objekta pošalju na andrea.vellico@bale-valle.hr do 15.03.2024.

 

Za dodatne informacije, slobodno se obratite na tel. 091 613 1624

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL