City
Obavijest - Zamagljivanje komaraca Novosti

Obavijest - Zamagljivanje komaraca

21.06.2021

Akcija zamagljivanja protiv komaraca u Balama i naseljima općine Bale provest će se 23. 06. 2021. i 24.06. 2021. godine.

Zamagljivanje protiv komaraca odvijat će se u večernjim satima između 19:00-22:00.

Mole se pčelari da u navedenom periodu sklone ili zatvore svoje košnice.