City
Općini Bale odobrena sredstva za nastavak obnove Crkve Sv.Petra na Tondolonu Novosti

Općini Bale odobrena sredstva za nastavak obnove Crkve Sv.Petra na Tondolonu

26.05.2023

Ministarstvo kulture i medija odobrilo je Općini Bale iznos od 19.908,00 eura iz Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2023. godinu za II. fazu obnove Crkve sv.Petra na Tondolonu. Završen je postupak jednostavne nabave za II. fazu te slijedi sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji krova crkve sa tvrtkom Kapitel d.o.o. Vrijednost II. faze radova iznosi 37.822,00 eura a rok završetka izvođenja radova je 01. listopada 2023. godine.
Nakon toga predstoji i III. faza koja se tiče zaštite i konzervacije fresaka i uređenja unutrašnjosti crkve.
Podsjetimo, Općina Bale je prošle godine krenula sa obnovom crkvice kojoj je bila potrebna hitna sanacija.  U I. fazi odrađeni su radovi u vrijednosti od gotovo 200.000,00 kn a odnosili su se na projektnu dokumentaciju i radove na sanaciji krovišta a Ministarstvo kulture i medije odobrilo je 50.000,00 kn.
Crkva sv. Petra apostola na Vrhu Tondolon izgrađena je u XVII. stoljeću. Obnovljena je 1904. godine a sada ovaj vrijedan kulturno povijesni objekt napokon dobiva novo ruho.