City
Općini Bale odobrena sredstva za obnovu crkve Sv.Antuna i dovršetak obnove crkve Sv.Petra na Tondolonu Novosti

Općini Bale odobrena sredstva za obnovu crkve Sv.Antuna i dovršetak obnove crkve Sv.Petra na Tondolonu

11.03.2024

Ministarstvo kulture i medija odobrilo je Općini Bale ukupno 100.000,00 eura iz Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2024. godinu i to 80.000,00 eura za sanaciju krova Crkve Sv.Antuna kod mjesnog groblja i  20.000,00 eura za III. fazu radova, odnosno završetak obnove Crkve sv.Petra na Tondolonu. Vrijednost investicija procijenjena je na 200.000,00 eura te će se preostalih 50% ukupnog iznosa sufinancirati sredstvima Općina Bale.