City
POLICIJA PORUČUJE: ZAŠTITIMO NAŠE NONIĆE Novosti

POLICIJA PORUČUJE: ZAŠTITIMO NAŠE NONIĆE

09.09.2022

Potaknuta događajima prijevara starijih osoba kako na svom području tako i na području cijele Hrvatske, Policijska uprava istarska je u suradnji sa Istarskom županijom i gradovima u Istri i Radio Istrom pokrenula na području cijele Istre preventivne aktivnosti pod nazivom „Policija poručuje: zaštitimo naše noniće“. Cilj preventivnih aktivnosti je upoznati starije osobe, ali i osobe koje o njima brinu o oblicima prijevara koji se događaju na našem području i poučiti ih načinima zaštite kako i sami ne bi postali žrtve ovih kaznenih djela.

KAKO SE DOGAĐAJU PRIJEVARE?

Maria R. svjedoči o svom iskustvu "Doša mi je na vrata, je reka da je policajac, pokaza mi je značku i povida da provjerava novčanice aš da su se pojavile nike krivotvorene. I ja san mu dala šolde, je reka da gre do kombija hi očitat i... više ga nis vidila.. ni njega ni šolde".

Jolanda Š. je bila prevarena na drugačiji način i priča svoju priču: „Pasanu šetimanu me zvala ljubazna ženska i rekla da dela u banki u kojoj iman račun za šolde. Mi je rekla da zajno moran kambijati sve kune u eure zbog Šengena i ko imam šolde doma da he dam bankarima koji će brzo dojti na vrata. Su došla dva čovika u veštitima kojima san dala sve ča iman... kad san pošla u banku u ponediljak su mi rekli da niman niš šoldi na knjižici.“ 

Bepo P. je požalio što se javio na telefon : "Da sam podatke šjori ka me zvala na telefon i rekla da je bankarica i ona mi je zela sve šolde s računa. Osta san bez svega, san dišperan. Ne želin to nikome ni reći.", a njegov prijatelj Ive M. ima slično iskustvo na društvenoj mreži: "I meni se to dogodilo na onoj mriži di najdeš ljude, uni Facebook. Su me iskali podatke da mi uplate šolde za nagradno putovanje koje sam valjda osvojia".

Nevia Ž. je nasjela na ljubaznu osobu pred vratima: "Niki dan mi je na vrata pokucala noseća žena i zamolila me mižol vode. Bila je draga i odmah sam joj pošla po vodu i dolce. Dok sam bila u kužini, uzela mi je zlato i rišparmije iz sobe".

Elvis Č. je prevaren na kućnom pragu: "Jena šinjora mi je bila čera tu doma i ponudila tlakomjer kakovega dugo išćen i punjavu ki sama grije. Samo san mora potpisat niku hartu. Ali sad je prišla uplatnica, to je čuda šoldi, ča da sad delan, kako ću reć šćeri...", dok Mario K. nije bio svjestan što potpisuje: "Ja san potpisa ugovor za mobitel, i sad mi je maša skup, a ne moren raskinut ugovor."

U razgovoru sa prijateljicom Danica P. shvaća da je prevarena. Danica P. : "Ča imaš ti uni Facebook? Znaš kolike ljude san tamo upoznala. Brižni, nikima ni lako. Forši njin pošaljen i šolde da pridu simo pa će mi bit za kumpaniju!“. Anđela K odmah prepoznaje da se radi o prijevari i savjetuje ju: "Ma kega si upoznala, ča ti znaš ki je zad une slike. Učlani se u naš klub umirovljenika, da vidiš kao nan je lipo. Ćakulamo, zogamo na harte, gremo na izlet i u topliceki more. To su pravi judi!“

KAKO SE ZAŠTITITI?

Kako i sami ne bi postali jedna od prevarenih osoba, budući Policijska uprava istarska godišnje evidentira 50-tak prijevara na štetu starijih osoba (osoba iznad 65 godina), savjetujemo sljedeće:

Ne puštajte u dom nepoznate osobe - one koje vas trebaju vratit će se poslije kada osigurate nazočnost osobe od povjerenja (ukućane, prijatelje, susjede, osobu koja brine o vama)!

Ne nasjedajte na ljubaznost nepoznate osobe pred vratima (trudnoća, slabost, invaliditet) 

Ništa ne potpisujte (ugovor na pretplatu, kupoprodaju proizvoda) prije nego se posavjetujete sa osobom od povjerenja (članovima kućanstva, osobom koja vam pruža pomoć u kući)

Ne dijelite osobne podatke putem društvenih mreža ili putem telefona (ime i prezime, broj osobne iskaznice, broj kartice tekućeg računa, količinu novca kojim raspolažete )
 
Ne pristajte na nove ponude pružatelja usluga prije nego se posavjetujete sa osobom od  povjerenja (teleoperateri, priključci interneta, priključci struje)

 
 U SLUČAJU DA STE PREVARENI ILI POSUMNJATE DA VAS JE NETKO POKUŠAO PREVARITI S PUNIM POVJERENJEM SE OBRATITE POLICIJI NA BROJ TELEFONA 192!

>> LETAK (HR) <<

>> LETAK (IT) <<