City
POSTAVLJENI NOVI KOŠEVI ZA KOMUNALNI OTPAD NA GROBLJU SVETI ANTON Novosti

POSTAVLJENI NOVI KOŠEVI ZA KOMUNALNI OTPAD NA GROBLJU SVETI ANTON

31.01.2024

Obavještavamo građane da su unutar groblja postavljeni novi koševi za miješani komunalni otpad. Odlaganje veće količine otpada i otpad većih dimenzija predviđeno je uz vanjsku stranu sjevernog zida groblja (označeno na karti) u većim kontejnerima.

Molimo da se, radi očuvanja prirode i okoliša,  miješani otpad odvaja u zeleni kontejner a, plastika u žuti kontejner.