City
POZIV za obavljanje poslova mrtvozorstva Novosti

POZIV za obavljanje poslova mrtvozorstva

16.01.2024

Pozivaju se svi zainteresirani doktori medicine i ostali zdravstveni radnici (minimalno prvostupnici) za obavljanje poslova mrtvozorstva da pošalju svoj životopis na adresu Grada Rovinja-Rovigno, Trg Matteotti 2 ili ga osobno dostave u pisarnicu kako bi Županijska skupština Istarske županije mogla na prijedlog Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno imenovati mrtvozornike koji bi ove poslove obavljali na području Grada Rovinja-Rovigno i susjednih općina Bale-Valle, Kanfanar i Žminj.

https://www.opcina.bale-valle.hr/images/uploads/files/imenovanje_mrtvozornika_-_traži_se.pdf