City
Prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta Novosti

Prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

15.03.2024

U subotu 16. ožujka 2024. godine Komunalni servis d.o.o. će putem mobilnog reciklažnog dvorišta odvojeno sakupljati komunalni otpad na području općine Bale – Valle.

Mobilno reciklažno dvorište nalazit će se na lokaciji parkirališta iza sportske dvorane, ulica Domenico Cernecca, Bale od 8,00 do 13,00 sati.

Pozivaju se sve fizičke osobe s prebivalištem/boravištem sa područja Općine Bale- Vale koji su obveznici plaćanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, da mogu bez nakade predati otpad manjih količina putem mobilnog reciklažnog dvorišta, i to čak do 30 vrsta otpada.

Besplatno korištenje usluge imaju i fizičke osobe koji su vlasnici- posjednici nekretnina na području općine Bale- Valle, koji su obveznici plaćanja javne usluge.

Vaš KOMUNALNI SERVIS d.o.o.