City
Prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta Novosti

Prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

30.03.2022

Komunalni servis d.o.o. dana 02. travnja 2022. godine planira putem mobilnog reciklažnog dvorišta odvojeno sakupljati komunalni otpad.
Mobilno reciklažno dvorište nalazit će se na lokaciji parkirališta iza sportske dvorane, ul. D. Cernecca, Bale od 8,00 do 13,00 sati.
Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odložiti sljedeće vrste otpada u manjim količinama :

- papir i karton 
- ambalaža od plastike, metala i stakla 
- ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari 
- ostala plastika, staklo i metali 
- tekstil 
- baterije i akumulatori 
- lijekovi 
- boje, tinta, ljepila, smole 
- otpadna ulja (i jestiva i motorna) 
- otpadne gume 
- glomazni otpad 
- EE otpad 
- fluorescentne i štedne žarulje