City
Uređenje 40 km poljskih puteva na području općine Bale Novosti

Uređenje 40 km poljskih puteva na području općine Bale

17.02.2021

Na području Bala saniraju se poljski putevi putovi u dužini od četrdeset kilometra.

Uz već nasipane u smjeru sv. Mihovila i sv.Katarine, saniraju se putevi za Canole, Črnibek, Valade, Marughe, Funtigeru, sv. Petar, Čubani-Stancija Bembo i Čubani-Bale.

Financijska sredstva za sanaciju istih predviđena su u Proračunu Općine Bale i iznose cca 100.000,00 kn.