City

Prostorno planiranje

Detaljni planovi uređenja

III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja područja Grote

Grote III - Tekstualni dio
Grote III - Detaljna namjena površina
Grote III - Promet
Grote III - Elektroničke komunikacije
Grote III - Energetski sustav
Grote III - Vodoopskrba
Grote III - Odvodnja otpadnih voda
Grote III - Plan parcelacije
Grote III - Uvjeti gradnje

II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja područja Grote

Grote II - Tekstualni dio
Grote II - Detaljna namjena površina
Grote II - Promet
Grote II - Elektroničke komunikacije
Grote II - Energetski sustav
Grote II - Vodoopskrba
Grote II - Odvodnja otpadnih voda
Grote II - Plan parcelacije
Grote II - Uvjeti gradnje

Forlanete - zona turizma, sporta i rekreacije

Detaljni plan uređenja područja Forlanete, obuhvaća zonu koja se razvila oko sportsko-rekreacijskog kompleksa i ugostiteljsko-turističkog sadržaja na jugozapadnom dijelu naselja uz cestu Rovinj-Pula, a rasprostire se na površini od 6,1 hektara. DPU Forlanete definira spomenuti prostor kao zonu turizma sporta i rekreacije, i to tako da je zapadni dio područja planiran za sport i rekreaciju, a istočni za ugostiteljstvo i turizam.

dpuforlanette.pdf

Izmjene i dopune DPU Grote

Grote - Tekstualni dio
Grote - Detaljna namjena površina
Grote - Promet
Grote - Elektroničke komunikacije
Grote - Energetski sustav
Grote - Vodoopskrba
Grote - Odvodnja otpadnih voda
Grote - Plan parcelacije
Grote - Uvjeti gradnje

Na Grotama svi zahvati u cilju revitalizacije

Detaljni plan uređenja područja Grote obuhvaća prostor od 19 hektara u sjevrenom dijelu naselja Bale. Ulica Grote jedna je od ulica koje se zrakasto šire iz središnje jezgre, na tom području u Ulici Grote nalazi se manji broj samostojećih te ugrađenih građevina tradicijske izgradnje, istočno i manjim dijelom zapadno od ulice Grote nalaze se područja proizvodne namjene koja se planiraju izmjestiti. Na području Grota planirana je stambena izgradnja, stambeno poslovna turistička, te zelene površine. Naglasak kod predviđenih zahvata u prostoru stavljen je na očuvanje povijesne slike ulica, što podrazumijeva zadržavanje starih cesta i pješačkih putova, očuvanje povijesnog naseobinskog ustroja i tradicijskog građevnog tkiva, očuvanje i obnovu tradicijskih kamenih zgrada i svih ostalih povijesnih građevina kao i očuvanje povijesnih slika krajolika i prepoznatljivih vidika. Cilj je svih planiranih zahvata na ovom području revitalizacija i sanacija postojećih objekata, ali i nova gradnja s ciljem da se napravi ugodan i živ prostor s novim sadržajima namijenjenima žiteljima Bala i njihovim posjetiteljima.

dpugrote.pdf

Grote - Tekstualni dio
Grote - Detaljna namjena površina
Grote - Promet
Grote - Elektroničke komunikacije
Grote - Energetski sustav
Grote - Vodoopskrba
Grote - Odvodnja otpadnih voda
Grote - Plan parcelacije
Grote - Uvjeti gradnje

DETALJNI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE M O N K A Š T E L

Tekstualni dio
DPU_Monkastel_Bale__NAMJENA POVRŠINA
DPU_Monkastel_Bale__PROMET
DPU_Monkastel_Bale_ENERGETIKA
DPU_Monkastel_Bale_VODNOGOSPODARSKI
DPU_Monkastel_Bale_UVJETI

DETALJNI PLAN UREĐENJA FORLANETE IZMJENE I DOPUNE

Tekstualni dio
FORLANETE_ID-1_namjena
FORLANETE_ID-2A_promet
FORLANETE_ID-2B_tk
FORLANETE_ID-2C_elektra
FORLANETE_ID-2D_voda
FORLANETE_ID-2e_odvodnja
FORLANETE_ID-3A_parcelacija FORLANETE_ID-3B_uvjeti