City

Prostorno planiranje

Prostorni planovi

Prostorni plan je dokument prostornog uređenja kojim se određuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje prostora u općini. Prostorni plan općine Bale podeblja je knjiga koja govori o mnogim sastavnicama općine Bale. Prostorni plan sačinio je i svojevrsnu inventuru svega što u Balama postoji, ali naravno i definirao budući razvoj Bala. Kao i mnogi drugi dokumenti prošao je javnu raspravu i potom bio prihvaćen na Općinskom vijeću Bala.

Prostorni plan uređenja Općine Bale (pdf - dokument)
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Bale (pdf - dokument)
Odluka o donošenju izmjena i dopuna PPUO Bale (pdf - dokument)

Usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Bale sa Zakonom o prostornom uređenju
Dokument #1
Dokument #2
Dokument #3
Dokument #4
Dokument #5
Dokument #6

Namjena IDPPUO 
Promet IDPPUO 
Posta-TK IDPPUO 
Vodoopskrba-odvodnja IDPPUO 
Energetika IDPPUO 
Zastita-prirode IDPPUO 
Graditeljska-bastina IDPPUO 
Posebna-ogranicenja IDPPUO
Posebne-mjere IDPPUO
GR-P-STANC IDPPUO
GR-P-STANC IDPPUO 
GR-P-STANC IDPPUO 
GR-P-STANC IDPPUO 
GR-P-STANC IDPPUO