City

Prostorno planiranje

Prostorni planovi

Prostorni plan je dokument prostornog uređenja kojim se određuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje prostora u općini. Prostorni plan općine Bale podeblja je knjiga koja govori o mnogim sastavnicama općine Bale. Prostorni plan sačinio je i svojevrsnu inventuru svega što u Balama postoji, ali naravno i definirao budući razvoj Bala. Kao i mnogi drugi dokumenti prošao je javnu raspravu i potom bio prihvaćen na Općinskom vijeću Bala.

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Bale (PDF format)

Namjena HTRS
Promet KP
Elek. komunikacije
Vodoopskrba - odvodnja
Energetika
Zaštita prirode
Graditeljska baština
Posebna ograničenja #1
Posebna ograničenja #2
Posebne mjere
Pregledna karta - Model
Građevinska područja
Građevinska područja - HTRS model
Građevinska područja - HTRS model #2

Prostorni plan uređenja Općine Bale (pdf - dokument)
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Bale (pdf - dokument)
Odluka o donošenju izmjena i dopuna PPUO Bale (pdf - dokument)
Izvješće o Drugoj ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Bale (pdf - dokument)